تمرین و تجربه

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

تو نه

ابعاد : مختلف

لوازم : قلم نوری ، تبلت طراحی

برنامه : کریتا (نرم افزار نقاشی)

سال : ۱۴۰۰

picture of paintings

بی‌حسی

ابعاد : مختلف

لوازم : قلم نوری ، تبلت طراحی

برنامه : کریتا (نرم افزار نقاشی)

سال : ۱۳۹۹

back to top