کلاغ

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس : 989032671534)

picture of paintings

کلاغ

ابعاد : ۹۵ × ۷۵

لوازم : اکریلیک

مواد : بوم

سال : ۱۴۰۰

picture of paintings

کلاغ

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : پاستل

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

back to top