یانوش هوستی

picture of paintings

بدرخش (۹۴×۱۲۴ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

پیش‌ساخت (۹۹×۱۲۲ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

مسکرید (۱۴۵×۱۰۹ سانتی‌متر - ایربراش، اکریلیک و رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

پادشاه درد (۷۶×۹۱ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

درون عنبیه (۱۲۷×۱۳۴ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

درمیان (۱۲۷×۹۱ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

سلام (۱۲۷×۱۳۴ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

استراتژی های انعطاف پذیر (۹۱×۱۲۲ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

دروغ نگو (۹۱×۱۱۷ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

یانوش هوستی، نقاش اهل مجارستان که نقاشی میکند و نقاشی میکند و نقاشی میکند. او از هر گونه موادی برای آثارش که در سبکهای مختلف خلق شده‌اند استفاده میکند.


در صفحه‌ی ساچی‌آرت این هنرمند میتوانید بیش‌ از هزار اثر در مجموعه‌های کوچک که با تکنیک‌های مختلف به اجرا درآمده‌اند را ببینید.


نقاشی‌های او تاکنون در بیش از هجده نمایشگاه انفرادی و گروهی در کشورهای مختلف به نمایش درآمده‌اند.


یانوش هوستی را در وبسایت سینگلارت بیشتر بشناسید و برای دیدن جزئیات بیشتر او را در اینستاگرام دنبال کنید.

back to top