برچسب: یانوش هوستی

یانوش هوستی

picture of paintings

بدرخش (۹۴×۱۲۴ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

picture of paintings

پیش‌ساخت (۹۹×۱۲۲ سانتی‌متر - رنگ روغن روی بوم - ۲۰۲۱)

نقاشی‌های کلاژ مانند از یکی از مجموعه‌های اخیر یانوش هوستی. بیشتر بخوانید یانوش هوستی

back to top