هشت‌پای درونگرا (مجموعه)

مجموعه‌ی «هشت‌پای درونگرا» در واقع بیانگر تصوری است که از خود و دنیای اطرافم دارم و بر این باور هستم هر انسانی که به دنیای درون خود کمی فکر کند، تصوری مشابه خواهد داشت؛ موجودی عجیب و تنها که در دنیایی شگفت‌انگیز و غیر قابل درک زندگی می‌کند، درک نمی‌شود اما تلاش می‌کند تا دنیای اطراف خود را درک کند.
موجودی کنجکاو و همیشه متعجب؛
همانند یک هشت پای درونگرا!

برای خرید آثار از طریق واتساپ پیغام بدید. (شماره تماس :989032671534)

picture of paintings

هشت پای درونگرا گفت: «همینه راه فرارم؟ میشه بالاخره آزاد بشم؟»

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

ممکن / غیر ممکن

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

دنیای دیوانه (۱۰۱۰۱ روز)

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۹

picture of paintings

هشت‌پای درونگرا ۱۰۰۰۰ روزه است

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

یک درونگرا

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۷

picture of paintings

گور نگاشت من پریشانی خواهد بود.

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۸

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

پژواک

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۶

picture of paintings

بدون عنوان

ابعاد : ۵۰ × ۷۰

لوازم : ماژیک

مواد : مقوا

سال : ۱۳۹۵