برچسب: آندرس آلخاندرو

آندرس سیکونه

picture of paintings

کشیش (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

picture of paintings

نجوای جاودانه (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

تعدادی از آثار آندرس سیکونه (آندرس آلخاندرو) و اطلاعاتی از نمایشگاه اخیرش در نیویورک. بیشتر بخوانید آندرس سیکونه

back to top