برچسب: جوهر

فرانسیسکو پاستلتویت

picture of paintings

سه آکورد (۱۲۰×۱۰۰ سانتی متر - رنگ روغن و موم روی بوم)

picture of paintings

بدون عنوان (۱۲۰×۱۰۰ سانتی متر - رنگ روغن و موم روی چوب)

فرانسیسکو پاستلتویت نقاش اهل مکزیک، باخا کالیفرنیا. بیشتر بخوانید فرانسیسکو پاستلتویت

آندرس سیکونه

picture of paintings

کشیش (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

picture of paintings

نجوای جاودانه (۸۰×۱۲۰ سانتیمتر، اکریلیک، جوهر، ترکیب مواد، روی بوم و چوب، ۲۰۲۱)

تعدادی از آثار آندرس سیکونه (آندرس آلخاندرو) و اطلاعاتی از نمایشگاه اخیرش در نیویورک. بیشتر بخوانید آندرس سیکونه

مارتین سینگر

picture of paintings

چند کار از مارتین سینگر

picture of paintings

اکریلیک و جوهر روی مقوا، ۲۳×۲۶ سانتیمتر

آثاری خلق شده با دیدی متفاوت توسط مارتین سینگر. بیشتر بخوانید مارتین سینگر

back to top